Avdeling for Kulturfag ved Høgskulen i Volda trengte ein kort video per seksjon til bruk på nett. Desse skulle vare i 30 sekund. Vi laga ein basismal for korleis kvar film skulle produserast og alle dei ulike seksjonane fekk muligheit til å kome med innspel på kva innhald som var viktigast for dei. Opptak og redigering for alle filmane vart gjennomført i løpet av to veker.

Ansvarleg for prosjektet: Catarina Andersson.

Foto og redigering: Atle Vasbotn Remmereit.

Foto, Friluftsliv: Andreas Solbakken.

Friluftsliv i Volda

Utdanning i friluftsliv og naturguiding ved Høgskulen i Volda gir mange yrkesmoglegheiter.

Posted by Høgskulen i Volda - Friluftsliv on 28. mars 2017

Idrett

Idrett er eit studie som passar for dei som er interessert i fysisk aktivitet og helse. Studiet kvalifiserer deg for arbeid innanfor kroppsøving og idrettsfag, organisert idrett, treningsbransjen og folkehelse.

Posted by Høgskulen i Volda - Idrett on 27. mars 2017

https://www.facebook.com/MPVolda/videos/274769226303699/

Kunst og handverk

Kunst og handverk er eit studie for deg som er glad i kreativt arbeid innan ulike materiale, og vil arbeide med undervisning og formidling i faget.

Posted by Høgskulen i Volda - Formgiving, kunst og handverk on 28. mars 2017

Musikk

Har du lyst til å lære meir om musikk, spele og komponere saman med andre? Musikkstudiet i Volda passar for deg som vil utvikle deg som utøvar og kan tenkje deg å arbeide i kulturskulen og elles i kultursektoren.

Posted by Musikk på Høgskulen i Volda on 27. mars 2017

Studieretning Mediedesign

Mediedesign er for deg som liker å utvikle idéer, formidle et budskap gjennom design og sørge for at ditt budskap blir hørt, enten du lager noe for web, tradisjonelle - eller sosiale medier.

Posted by Høgskulen i Volda - Media, IKT og Design on 4. april 2017