Vi var tilstede under Jugendfest 2016 på oppdrag for All Heart. Vi produserte to filmer, den offisielle etterfilmen for Jugendfest og en sponsorfilm for hovedsponsor Burn.