Nordic Location er et samarbeid mellom Oclin og to andre aktører på Sunnmøre. Her driver vi med lokasjonsbaserte tjenester og produksjonsarbeid for kunder fra hele verden.

Nordic Location arbeider med å få utenlandske produksjonsselskap til Norge, og spesielt Vestlandet hvor bedriften har sin base. Sammen drives selskapet av Eirik Vaage (Frost Media) og Guro Hansebakken i tillegg til Oclin. De har begge lang erfaring med filmproduksjon.

Oclin tilbyr luftfoto, location scouting og filmcrew under produksjonene.

Les mer på http://nordiclocation.no