X2 Festivalen er nordens største vinterekstremsportfestival. Oclin er offisielt ansvarlig for medieproduksjonen under festivalen, hvor både Atle og Chris-Håvard har hatt ansvaret totalt de siste 5 årene.

X2 Festivalen er en årlig festival, og består av et festivalstyre som smått arbeider med festivalen jevnt over året på frivillig basis, og masse frivillige som arbeider under festivalen og muliggjør festivalen. Oclin er representert via Atle og Chris-Håvard i forkant og under festivalen.

Oclin har ansvaret for interne tekniske løsninger, medieproduksjonen og mediecrewet på nesten 30 stk frivillige.